CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long

16:05, 30/05/2022

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) và CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) lần lượt rao bán các khoản nợ xấu. Giá khởi điểm 7 khoản nợ xấu của Ocean Group chỉ bằng 1/10 giá trị dư nợ gốc. Còn khoản nợ của công ty con được đấu giá với giá khởi điểm tương đương 3% dư nợ gốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia