CTCP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh

14:43, 03/08/2021

Đó là Khu đô thị phục vụ Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B có diện tích hơn 70 ha, do CTCP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia