CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp)

07:50, 14/01/2022

Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Gòn Bình An là SDI - Corp tại TP Thủ Đức vừa huy động 6.675 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu. Vào tháng 7/2021, dự án này đã đón dòng tiền 11.200 tỷ đồng từ ba doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia