CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

17:50, 18/08/2022

TTC Land sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng hình thức phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:8. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III – IV/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia