CTCP Flamingo Holding Group

07:35, 28/10/2022

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo, đơn vị sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, giai đoạn 1.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia