CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

07:05, 20/01/2022

Luỹ kế cả năm 2021, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) lãi 295 tỷ đồng – đi ngang so với 2020 nhưng vẫn vượt 30% kế hoạch. Mặc dù trong quý cuối năm có mức tăng trưởng tốt, nhưng NTC vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu doanh thu đã đề ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia