CTCP Lideco 1

08:37, 11/12/2021

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Hưng có vị trí thuộc xã Tân Hưng và xã Xương Lâm với diện tích hơn 105 ha, tổng vốn đầu tư 1.185 tỷ đồng do Lideco 1 làm chủ đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia