CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM

16:30, 27/08/2021

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) trước đó đã đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu FDC đang nắm giữ, tuy nhiên giao dịch không hoàn tất vì thị trường diễn biến không thuận lợi.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia