CTCP phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam

08:03, 18/01/2022

Xây dựng Incontec chi 120 tỷ đồng mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu VRG, trở thành cổ đông lớn của Vinaruco. Giá mua vào bình quân 38.000 đồng/cổ phiếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia