CTCP Tài chính và Phát triển năng lượng

15:15, 26/09/2022

Dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy tại thôn Dâm 1 và thôn Voong (xã Tr'Hy), huyện Tây Giang có chủ đầu tư là CTCP Tài chính và Phát triển năng lượng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia