CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu

16:35, 14/12/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTC Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia