CTCP Tập đoàn Yeah1

14:56, 04/08/2022

Tập đoàn Yeah1 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 là Công ty TNHH Yeah1 Up với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Yeah1 lãi 8 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2022
15:00, 29/07/2022
Ánh Dương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia