CTCP Thaiholdings

19:07, 17/04/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất của Thaiholdings ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền thuần trong kinh doanh âm gần 1.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia