CTCP Vinpearl

16:07, 22/07/2021

Vingroup (VIC) vừa huy động thành công 2.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Lô trái phiếu được bảo lãnh phát hành, tư vấn và lưu ký bởi Chứng khoán Techcombank (TCBS).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia