Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất

18:08, 16/03/2023

Trong thời gian góp ý Luật Đất đai (sửa đổi), vấn đề giá đất được người dân quan tâm và bàn luận nhiều nhất…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia