đại dịch Covid-19

10:53, 14/04/2021

Các quan chức y tế liên bang kêu gọi ngừng sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson trong khi họ điều tra một số trường hợp rối loạn đông máu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia