Dana Canedy

13:59, 26/04/2021

Dana Canedy được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch cấp cao và điều hành của nhà xuất bản Simon & Schuster - đưa bà trở thành là người da màu đầu tiên đứng đầu bộ phận tại một tập đoàn xuất bản của Hoa Kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia