đăng ký mua cổ phiếu

06:50, 16/08/2017

Mấy ngày gần đây, nhiều lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (UpCOM-mã: IBC) đã đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu IBC của công ty này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia