Đăng Quang Masan

14:11, 20/09/2018

Thực ra thì từ lâu thị trường vẫn bàn về tỷ phú USD thứ ba của Việt Nam (lúc Việt Nam mới có 2 tỷ phú trên Forbes)...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia