danh mục VN30 kỳ 1/2018

08:40, 14/03/2018

Các mã đủ điều kiện này thuộc danh mục VN30 kỳ 1/2018, có vốn hoá trên 5.000 tỷ đồng như: VIC, VJC, VNM, HPG, MBB, MSN, MWG, ROS, STB…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia