đấu giá

08:35, 06/10/2017

Phiên đấu giá ngày 5/10, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đã bán hết 55,3 triệu cổ phần với giá trúng thấp nhất 23.900 đồng/CP, cao hơn 32,7% giá khởi điểm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia