đấu giá đất tại Phú Yên

07:35, 16/08/2021

Thông qua việc đấu giá, đấu thầu 318 dự án và khu đất với tổng diện tích khoảng 513 ha, Phú Yên dự kiến thu về hơn 35.600 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh quản lý gần 17.000 tỷ đồng và cấp huyện quản lý gần gần 19.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia