đấu giá đất TP Vũng Tàu

14:06, 15/07/2021

Trong 14 khu đất đấu giá có 8 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và 6 dự án đăng ký mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia