đấu giá quyền sử đụng đất năm 2021

09:51, 13/05/2021

Trong số gần 900 dự án vừa được phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 tại tỉnh Thanh Hoá, huyện Hoằng Hóa là địa bàn có tổng diện đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nhất với 106 ha của 77 dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia