đấu thầu

17:14, 22/02/2017

Phiên đấu thầu ngày 22/2 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã huy động được 5.992 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia