đề án đặc thù

07:50, 15/03/2018

Nếu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù mà chậm trễ thì cơ hội để TP. HCM thí điểm sẽ ngắn lại nhưng không phải vì thế mà làm vội vàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia