dịch vụ Mobile Money

09:46, 19/01/2022

Mới đây, khối các đơn vị viễn thông của Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, các đơn vị đã đưa ra các mục tiêu năm 2022 cấp phép 5G và hướng tới 70.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia