dịch vụ thuế điện tử

09:05, 10/08/2021

Dự kiến từ 1/7/2022, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, nhà thuốc… sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế 24/7.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia