Diễn đàn Doanh nhân

23:02, 09/10/2020

Chiều 9/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công Thương và Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia