Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

18:05, 02/05/2019

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kinh tế tư nhân cần được bình đẳng và bảo vệ trong mọi khía cạnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia