điều chỉnh vốn dự án

07:40, 11/11/2020

UBND TP. HCM vừa có chỉ đạo về các dự án không thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2015 - 2019 trên địa bàn TP.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia