điều hành giá

08:48, 17/02/2021

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1112/VP-KT đề nghị các sở, ngành thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải về công tác điều hành giá.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia