dỡ bỏ "lệnh cấm"

14:15, 09/01/2020

UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất chấm dứt hiệu lực công văn 651 đã ban hành trước đó về việc cấm không cho phân lô, tách thửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia