doanh nghiệp giải thể

10:38, 31/08/2020

Tính chung, mỗi ngày cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia