doanh nghiệp nhà nước

09:40, 14/09/2018

Cổ phần hóa là bước đi tất yếu của doanh nghiệp nhà nước. Riêng đối với Vinalines còn là bài toán sống còn, trong hoàn cảnh Chính phủ đã phải cân nhắc chủ trương cơ cấu theo hướng cho phá sản hay tiếp

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia