doanh nghiệp xuất khẩu trái cây

08:00, 20/07/2022

Nếu sản phẩm vi phạm giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Maximum Residue Level -MRL), doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối bắt buộc phải thông tin việc thu hồi rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, ti vi.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia