Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu

08:14, 09/10/2020

Ngoài danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu”, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cũng được bình chọn là “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia