doanh thu của FPT

08:02, 16/12/2021

Sau 11 tháng, FPT đã hoàn thành 91,6% kế hoạch doanh thu và 94,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Doanh thu chuyển đổi số tăng 76% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/Phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và Low code.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia