đổi mã chứng khoán

08:07, 30/11/2017

Có tới 83,36% cổ đông không đồng ý về việc hủy niêm yết cổ phiếu STB trên sàn HoSE để chuyển sang sàn HNX với mã mới là SCM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia