dropbox

08:13, 13/03/2018

Hãng lưu trữ đám mây Dropbox muốn gọi vốn 648 triệu USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) sắp tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia