Dự án bột giấy Phương Nam

09:25, 19/09/2018

Các bộ ngành, doanh nghiệp nhà nước sở hữu những dự án nghìn tỷ thua lỗ cần công khai, minh bạch mới đưa ra giải pháp căn cơ. Ngay cả việc giải thể, phá sản cũng là giải pháp tích cực nếu duy trì lại

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia