dự án chuyển mục đích đất trồng lúa

09:43, 11/12/2021

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích gần 8.524 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia