dự án công nghệ cao

10:38, 21/07/2022

Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software với quy mô là xây dựng một tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ, phần mềm và học viện đào tạo chuyên gia tại Quy Nhơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia