dự án đất vàng

11:49, 14/05/2021

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 12 dự án đang thuê đất thực hiện tại các vị trí sinh lời cao nhưng chậm tiến độ, có 39 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia