dự án đầu tư thứ cấp

11:25, 22/01/2022

Trong 485 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký còn hiệu lực tại tỉnh Hưng Yên có 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 215 dự án có vốn đầu tư trong nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia