dự án galaxy Hải Sơn

15:20, 03/09/2019

Mặc dù, chủ trương xây dựng khu dân cư trong khu công nghiệp nhằm đảm bảo nhu cầu đời sống cho công nhân và chuyên gia. Thế nhưng, trên thực tế khu nhà ở công nhân đã bị chủ đầu tư “bóp nghẹt”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia