dự án Khu đô thị mới Khánh Hải

07:30, 17/06/2022

Đó là dự án Khu đô thị mới Khánh Hải tại thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải) với diện tích gần 25 ha và Khu đô thị mới Bắc sông Ông quy mô hơn 19 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia