dự án Khu đô thị Phú Quý (Golden Land)

13:50, 15/07/2019

4 bộ gồm Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng; Bộ KH&ĐT; Bộ TN&MT vừa được Văn phòng Chính phủ gửi văn bản đề nghị cho ý kiến bằng văn bản đối với việc giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Quý (Golden Land) trên đ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia