dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên

15:50, 26/11/2021

Dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không Điện Biên có tổng mức đầu tư 1.547 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn chủ sở hữu 100% của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia