dự án Nhà ga hành khách T3

07:10, 29/07/2022

Chính phủ quyết nghị đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP. HCM quản lý để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia